START DEUTSCH 1- AİLE BİRLEŞİMİ SINAVI NEDİR?

 

Sınav, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nde tanımlanan altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesinin birinci basamağı olan A 1’i, dolayısıyla temel dil kullanımı başarısını belgelemeye yöneliktir.

Almanya’ya evlilik yoluyla gidecek olan kişilerden ise Vize başvurularında A1 Dil Belgesi istenmektedir. Bu belge olmaksızın vize başvurusu doğrudan (çocuktan dolayı Aile Birleşimi Başvurusu hariç) reddedilmektedir.

SINAV SÜRESİ

Yazılı sınav aralıksız olarak toplam 65 dakika sürer.

Sınav bölümü Süre
DİNLEME yaklaşık 20 dakika
OKUMA 25 dakika
YAZMA 20dakika
Toplam 65 dakika

KONUŞMA sınavı, en fazla 4 adaydan oluşan bir grup halinde toplu olarak yapılır ve 15 dakika sürer. Hazırlık için süre verilmez.

SINAVIN BÖLÜMLERİ 

  1. DİNLEME

Sınav DİNLEME  bölümü ile başlar. Dinleme 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde toplam 6 soru bulunmaktadır. Burada genelde farklı konularda karşılıklı diyaloglar dinlenir. Öğrenci, bu her bir dinlemeyle ilgili sorulan soruya, sorunun altında verilen 3 seçenekten (a, b, c) doğru olanını işaretler. Bu bölümde her bir diyalog 2 defa dinlenir.

İkinci bölümde toplam 4 ifade cümlesi vardır. Her cümlenin yanında doğru (richtig) ve yanlış (falsch) kutucuğu vardır. Bu bölümde daha çok tren istasyonu, havalimanı, restoran, müze vb. yerlerde yapılan anonslar dinletilir. Öğrenci dinlediği anonsa bağlı olarak verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu bulup işaretler. Bu bölümde her bir anons sadece bir kez dinlenir. Tekrar yapılmaz.

Üçüncü bölümde ise toplam 5 soru cümlesi bulunmaktadır. Her soru için 3 seçenek verilmiştir. Öğrenci, bu bölümde ise telesekretere bırakılan mesajlar dinler ve buna göre kendisine verilen 3 seçenekten doğru olanı işaretler.

DEĞERLENDİRME

Dinleme bölümünde toplam 15 soru vardır ve her bir soru 1 Puan değerindedir. Değerlendirmede doğru cevaplar 1.66 katsayısı ile çarpılır ve bu şekilde öğrencinin aldığı tam puan ortaya çıkar.

Tüm soruların doğru yapılması durumunda 15x1.66 = 24.9 Puan alınabilmektedir.

  1. OKUMA ANLAMA

Okuma Anlama da toplam 3 bölümden oluşur ve 15 soru vardır. Birinci bölümde 2 adet metin bulunur; bunlar genellikle elektronik posta veya bir not şeklindedir. Birinin altında 2, diğerinin altında ise 3 ifade cümlesi vardır. Her cümlenin yanında doğru (richtig) ve yanlış (falsch) kutucuğu vardır. Öğrenci metinleri okuyarak cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu bulup işaretler. Bu bölümde toplam 5 Puan vardır.

İkinci bölümde de toplam 5 soru vardır ve 3 seçeneklidir. Bu kısımda her bir soruda iki ayrı web sayfası  verilmekte ve bizim belirli bilgileri hangisinden bulabileceğimiz istenir.

Üçüncü bölümde ise daha çok kurs, okul, sınıf, doktor vb yerlerin kapılarında ve durak, tren istasyonu, havalimanı vb yerlerde asılan bilgilendirme levhaları bulunmaktadır.  Yine her birinin altında bir ifade cümlesi vardır. Öğrenci bilgilendirme levhasını okuyarak bu ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu verilen seçeneklerde işaretler.

DEĞERLENDİRME

Okuma Anlama bölümünün değerlendirmesi de aynı Dinleme bölümündeki gibidir. Toplam 15 soru vardır ve doğru soru sayısı 1.66 ile çarpılarak öğrencinin bu bölümden almış olduğu not hesaplanır.

  1. YAZMA

Yazma Bölümü, Form Doldurma ve Mektup Yazma olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Form Doldurma 5, Mektup Yazma ise 10 Puan üzerinden değerlendirilmektedir.

FORM DOLDURMA

Bu bölümde öğrencinin başkası adına bir form doldurması istenir. Konular daha çok  bir kursa kayıt, tur-otel kaydı vb şeklindedir. Sayfada bir kısmı doldurulmuş bir form bulunur. Öğrenci formda eksik kalan 5 adet bilgiyi kendisine verilen metni baz alarak doldurur. Burada her bir boşluk 1 Puan değerindedir. Değerlendirmede alınan puan 1.66 ile çarpılarak gerçek puan ortaya çıkar. 5 Doğru yapan öğrencinin alabileceği  puan 5 x 1.66= 8.3’tür.

MEKTUP YAZMA

Yazılı sınavın son aşaması olan mektup yazma kısmında öğrenciye yazacağı mektup ile ilgili bir yönerge verilir. Bu yönerge, mektubun sınırlarını belirlemektedir. Öğrenci bu sınırların dışına taşmadan verilen yönergeleri mektup olarak yazar. Burada dikkat edilmesi gereken husus, istenilen bir bir yönergeye en az bir cümle yazmaktır. Mektup kısmında toplam 10 Puan ardır. Bu da 1.66 katsayısıyla çarpıldığında 16.6 Puana tekabül etmektedir.

 

  1. KONUŞMA

Sınavın konuşma bölümü KENDİNİ TANITMA –SORU SORMA - KİBARCA RİCA veya EMİR CÜMLELERİ olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Öğrenciler konuşma sınavına genelde dört kişilik gruplar halinde alınırlar.

 

KENDİNİ TANITMA

Bu bölümde öğrencilerin kendilerini tanıtmaları istenir. Bunun için masada bir liste bulunmaktadır. Listede sırasıyla Ad Soyad, Yaş, Ülke,  İkamet Yeri, Diller, Meslek ve Hobiler yazmaktadır. Öğrenci bunları dikkate alarak kendini tanıtır. Bu çalışma 1 Puan değerindedir. Bundan sonra öğrencinin bazı isimleri kodlamasını yani harf harf söylenmesi istenir. Burada öğrenciye adı, soyadı, eşinin adı, annesinin adı, memleketi vb yerlerin isimlerini de harf harf söyletmeleri mümkümdür. Öğrenci buradan da 1 Puan alır.    Daha sonra öğrencinin sayıları kullanıp kullanamadığı ölçülür. Öğrenciye genellikle telefon numarası sorulur, ancak yaş, posta kodu gibi içinde rakam olan herhangi başka bir soru da yöneltilebilmektedir. Bu da 1 Puana eşdeğerdir.

Sonuç olarak öğrenci kendini tanıtma bölümünden azami 3 Puan alabilir. Bu puan da 1.66 katsayı puanı ile çarpılır. Sonuç olarak öğrenci bu kısımdan 4.98 Puana ulaşabilir.

 

SORU KARTLARI

Sınavın bu bölümünde masada farklı konu başlıklı kartlar koyulur. Bu konu başlıkları öğrencinin A1 seviyesinde sorumlu olduğu yeme ve içme, alış veriş, okul, dil öğrenme, iş-meslek, saplık, trafik vb alanlardır. Bahsedilen konu başlığı altında da kelimeler bulunur. Örneğin Konu: Trafik (Verkehr)  verilen kelime ise Otobüs (Bus).  Burada öğrencinin yapması gereken sınavda yanında bulunan diğer katılımcıya basit bir soru sormasıdır. Örneğin; İşe otobüsle mi gidiyorsunuz? (Fahren Sie mit dem Bus zur Arbeit?)  . Diğer öğrenci ise bu soruya yine kısa bir cevap vermelidir. Örneğin; sadece evet (Ja) diyebileceği gibi ‘Hayır, bisikletle.’ (Nein, mit dem Fahrrad.) şeklinde yanıtlayabilir. Öğrenci 2 sor sorar ve kendisine sorulan 2 soruya kısa cevaplar verir. Sorular 2 Puan cevaplar ise birer puan olarak değerlendirilir. Alınabilecek Puan toplamda 6’dır. <bu da yine 1.66 katsayısıyla çarpılır.

 

RESİMLİ KARTLAR

Burada yine masada kartlar bulunur. Ancak, bu sefer kartlarda resimler vardır. Örneğin açık bir kapı, bilgisayar, su , tren istasyonu, sigara içme yasağı sembolü vb. Öğrenci çektiği kartta bulunan reimle ilgili ya bir emir cümlesi kurar ya da kibarca ricada bulunur. Diyelim ki açık bir kapı resmi çektiyse; ‘Kapıyı kapayınız lütfen’ (Machen Sie bitte die Tür zu!) veya ‘Kapıyı kapayabilir misiniz lütfen.’ (Können Sie bitte die Tür zumachen) diyebilir. Soru sorulan kişi de bir önceki çalışmada olduğu gibi kısa bir cevap verir. Bu bölümün değerlendirmesi bir önceki bölümle aynı şekildedir.

Puan                        Derece

100–90                    Pek iyi

89–80                      İyi

79–70                      Orta

69–60                      Geçer

59–0                        Başarısız